Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Het FANC waakt over de beveiliging van de nucleaire sites

De beveiliging van de toegang van de Belgische nucleaire sites werd onlangs besproken in het parlement en aangehaald in sommige media. Het FANC wil dit verder verduidelijken.

De toegang tot de nucleaire sites is beveiligd

De toegang tot een nucleaire site is op meerdere niveaus beveiligd. Als een van deze niveaus zou falen wordt de beveiliging van de site nog steeds gegarandeerd door de andere niveaus. Dit principe wordt omschreven als gelaagde bescherming (‘defence in depth’).
Een van de taken van het FANC is te waken over de nucleaire beveiliging. Dit omvat alle maatregelen – zowel technisch als op organisatieniveau – die moeten worden genomen om diefstal, sabotage, onrechtmatige toegang, verduistering voor kwaadwillig gebruik en elke kwaadwillige handeling te vermijden en op te sporen. Dergelijke risico’s kunnen zowel radioactieve stoffen, de benodigde infrastructuur als hun transport aanbelangen.

De legitimatiekaart van nucleaire inspecteurs is een identificatiekaart, en geen toegangsbadge

Met een dergelijke kaart kan een nucleaire inspecteur zich identificeren. Het gaat niet om een badge die wordt gelezen om zo toegang te krijgen tot een nucleaire site. Deze legitimatiekaart laat nucleair inspecteurs - benoemd door een in het Staatsblad gepubliceerd K.B – enkel toe zich te identificeren. 
Daarnaast bestaat er een hele reeks maatregelen om de toegang tot een nucleaire site te controleren. Deze reeks beveiligingsmaatregelen belet dus de toegang tot de nucleaire site van elke niet-geautoriseerd persoon. Zelfs als deze persoon zou beschikken over een vervalst legitimatiebewijs, verhinderen deze verdere maatregelen de effectieve toegang. Omwille van veiligheidsredenen kunnen deze verdere maatregelen niet verder worden beschreven.  

Het verbeteren van veiligheidsmaatregelen is een constante bezorgdheid van het FANC

De legitimatiekaarten voor nucleaire inspecteurs worden intern aangemaakt binnen het Agentschap. Momenteel loopt een denkoefening binnen onze organisatie om deze kaarten nog meer te beveiligen en ze aan de hand van de constante technologische evolutie ze nog verder te verbeteren.