Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurtenis bij het IRE ingedeeld op INES-niveau 1

Op 27 juni 2018 verwisselde het IRE per ongeluk de bestemmelingen van twee colli met jodium-131 voor medisch gebruik. Deze gebeurtenis werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Ze had geen enkele impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.

Het Instituut voor Radio-elementen (IRE) is een instelling van openbaar nut die zich vooral bezighoudt met het conditioneren van radioactieve stoffen zoals molybdeen-99, jodium-131 of xenon-133. Ziekenhuizen gebruiken deze stoffen veelvuldig voor behandelings- of diagnosedoeleinden.

Op woensdag 27 juni 2018 verwisselde het IRE per ongeluk de bestemmelingen van twee colli met radioactief jodium-131. Een collo met een activiteit van 6.14 TBq werd per vergissing naar een klant in Nederland gestuurd terwijl die een collo verwachtte met een activiteit van 3.07 TBq.

Die collo werd dus op een verkeerd adres geleverd. Het bedrijf dat de collo ontving, beschikte echter over de nodige vergunning en stralingsbeschermingsmiddelen om de stof te hanteren. Alle procedures inzake de radiologische veiligheid werden gerespecteerd.

Na analyse van deze vergissing werd de gebeurtenis ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale), wat dus overeenkomt met een afwijking. INES is een communicatiemiddel dat helpt om de ernst van een gebeurtenis met ioniserende stralingsbronnen eenvoudiger te kunnen situeren. Er zijn 7 niveaus, gaande van niveau 1 (afwijking) tot niveau 7 (ernstig ongeval).

Deze afwijking had geen enkele impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.