Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC, beëindigt volgend jaar zijn mandaat: “Wie wordt mijn opvolger?”

Op 30 april 2024 loopt het mandaat van Frank Hardeman als directeur-generaal van het FANC ten einde. Hij heeft besloten om zich geen kandidaat te stellen voor een nieuwe ambtstermijn. Daarom gaat het FANC nu alvast op zoek naar een opvolger.

“Ik wil nog een aantal zaken realiseren vooraleer ik vertrek, en een daarvan is meehelpen in de zoektocht naar mijn opvolger”, vertelt Frank Hardeman. “Ik heb de voorbije jaren zeer veel voldoening gehaald uit deze job en heb de kans gehad om samen met een geweldig team de organisatie verder mee uit te bouwen tot het expertisecentrum dat het FANC vandaag is. Ik wil het Agentschap dan ook aan capabele handen overdragen, zodat ik met een gerust hart andere horizonten kan verkennen.”

“Begrijp me niet verkeerd, de job is allesbehalve gemakkelijk. Als directeur-generaal ben je het uithangbord van de organisatie. Je vertegenwoordigt het FANC op nationaal en internationaal niveau. Soms kom je plots in de spotlight te staan, in de media of voor het parlement. Je moet continu het evenwicht bewaren tussen onafhankelijkheid en goeie relaties met de betrokken sectoren, de beleidsorganen, de sociale partners, de voogdij en bij uitbreiding de regering, enzovoort. Je mag dagelijks een team van 150 mensen motiveren en inspireren, en dat in een snel veranderende context. Op internationale fora vertegenwoordig je niet enkel het FANC, maar bij uitbreiding vaak het Belgische standpunt met betrekking tot actuele thema’s. Je kennis en interesse reiken verder dan je eigen specialisme (kernfysica in mijn geval). Het FANC staat niet enkel in voor het toezicht op de Belgische kerncentrales, maar ook voor de stralingsbescherming van patiënten en medewerkers bij medische toepassingen, voor de continue opvolging van de radioactiviteitsniveaus in ons land, voor de samenwerking met tal van (inter)nationale partners op het gebied van noodplanning en crisisbeheer, voor het veilige verloop van jaarlijks ongeveer 40.000 transporten van radioactief materiaal, voor de beveiliging van gevoelige sites en installaties, voor de creatie van een wettelijk kader voor innovaties, voor een heldere duiding van complexe materie voor de bevolking, enzovoort. De job is dus pittig, maar net door de grote uitdaging en dankzij de ondersteuning die ik krijg van de vele enthousiaste collega’s haal ik er zoveel voldoening uit.”

Heb jij zin gekregen om in Frank Hardemans voetstappen te treden? En denk je dat jij de geknipte persoon bent om het FANC de komende jaren te leiden? Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 31 juli naar selectiekantoor Hoffman and Associates met de referentie ‘directeur-generaal FANC’, bij voorkeur via e-mail (search@hoffman.be) of anders met de post (Woluwedal 62, 1200 Brussel).

Het selectiekantoor zal maximaal 6 kandidaten uitnodigen voor deelname aan een assessment. Op basis van de resultaten daarvan zal het selectiekantoor een shortlist voorstellen aan de raad van bestuur van het FANC. Na een gesprek met de overblijvende kandidaten zal de raad van bestuur een geschikte kandidaat aanbevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken. De uiteindelijke benoeming gebeurt door de federale regering.

De uitgebreide vacature is vandaag verschenen in het Belgisch Staatsblad.