FANC schaalt betonproblematiek in Doel en Tihange in op INES-niveau 1

Het FANC heeft beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek in de bunkers van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. Er werd betondegradatie vastgesteld in de bunkers van deze reactoren, in Tihange 2 en Tihange 3 werden bovendien anomalieën vastgesteld in de wapening in de bunkers. Niveau 1 op de INES-schaal betekent dat het gaat om een onregelmatigheid. De betondegradatie heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu. Deze INES-analyse vervangt de voorgaande analyses, die telkens slechts betrekking hadden op de individuele problematiek in de verschillende reactoren. Het FANC heeft beslist om de gehele problematiek te behandelen aan de hand van een enkele INES-analyse.

In oktober 2017 werd tijdens een geplande stillegging van de reactor betondegradatie vastgesteld ter hoogte van het plafond van de bunker van Doel 3. Degradaties van hetzelfde type werden in 2018 vastgesteld in de reactoren met een soortgelijk bunkerconcept: Tihange 3, Doel 4 en Tihange 2. De degradaties vereisen aanzienlijke reparatiewerken aan het beton van de daken van de bunkers.

De betondegradatie komt voort uit de specifieke functie van een deel van de zogenaamde bunkers. Sommige lokalen van de bunkers dienen immers als ruimte waarin bepaalde systemen stoom kunnen afblazen. De stoom stelt het beton bloot aan warme en vochtige omstandigheden, wat uiteindelijk heeft geleid tot de vastgestelde betondegradatie.

Het blootleggen van de beschadigde delen heeft daarnaast ook anomalieën aangetoond in de wapening van het beton van de bunkers van Tihange 2 en Tihange 3. Het gaat om anomalieën m.b.t. de positionering van de wapening, die aanwezig zijn sinds de constructie van de bunkers.

De bunkergebouwen huisvesten noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren. Om de werking van de noodsystemen te allen tijde te kunnen garanderen, moet het gebouw waarin ze zich bevinden echter bestand zijn tegen externe gebeurtenissen. De omvang van de betonproblematiek  doet twijfels rijzen over het vermogen van de gebouwen om de nodige weerstand te bieden aan dergelijke gebeurtenissen, in het bijzonder vliegtuigval.

De conclusie is dus dat door de betonproblematiek de goede werking van de noodsystemen niet langer is gegarandeerd, wat leidt tot een verhoogd risico in geval van een extern ongeval.

INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatiehulpmiddel, bedoeld om de perceptie van het belang van een gebeurtenis m.b.t. bronnen van ioniserende straling te vergemakkelijken. Ze telt 7 niveaus, gaande van niveau 1 (onregelmatigheid) tot niveau 7 (grootschalig ongeval).

>> Raadpleeg ons dossier over dit onderwerp