FANC keurt heropstart Tihange 3 goed

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft de uitgevoerde betonreparaties in het bunkergebouw van Tihange 3 goedgekeurd. Het FANC heeft de aanpak van operator ENGIE Electrabel uitvoerig geanalyseerd en bijgestuurd waar nodig en heeft nu voldoende garanties dat de reactor opnieuw op een veilige manier kan worden uitgebaat.

ENGIE Electrabel stelde in april 2018, tijdens het periodieke onderhoud van Tihange 3, vast dat er sprake was van betondegradatie in het bunkergebouw, door een continue blootstelling van het beton aan warme en vochtige omstandigheden. Het aangetaste beton moest dus worden gerepareerd. Bij de reparatie van de beschadigde betondelen werd echter ook een anomalie vastgesteld met betrekking tot de wapening in het beton. Die lag niet op de plaats waar ze volgens de oorspronkelijke bouwplannen moest liggen. Door de combinatie van die beide problemen, de betondegradatie en de afwijkingen ter hoogte van de wapening, rezen er twijfels over de weerstand van het bunkergebouw. Dat gebouw huisvest noodsystemen zoals noodpompen en dieselgeneratoren. Om de werking van de noodsystemen te allen tijde te kunnen garanderen, moet het gebouw waarin ze zich bevinden voldoende bestand zijn tegen externe gebeurtenissen.

Om het eerste probleem - dat van de betondegradatie - op te lossen, waren er
uitgebreide betonherstelwerken nodig, die inmiddels zijn uitgevoerd door ENGIE Electrabel. Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben die werkzaamheden zelf minutieus opgevolgd, zowel via evaluatie en beoordeling van diverse documenten, kwaliteitsplannen en testresultaten, als via inspecties op de site zelf. Daarbij deden zij ook een beroep op externe experts, gespecialiseerd in burgerlijke bouwkunde. Die controles verliepen zeer streng: betonreparaties moesten waar nodig opnieuw worden uitgevoerd tot wanneer het resultaat voldeed aan de opgelegde veiligheidsnormen.

De impact van het probleem met de betonwapening bleek na analyse minder significant dan oorspronkelijk gedacht. ENGIE Electrabel voerde de nodige stabiliteitsberekeningen uit en Bel V voerde diezelfde berekeningen onafhankelijk uit. De berekeningen toonden aan dat de bestaande wapening er nog steeds voor zorgt dat het bunkergebouw voldoende bestand is tegen externe gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een vliegtuiginslag.

ENGIE Electrabel heeft zich ertoe verbonden om op termijn een nieuwe dakplaat op het gebouw te plaatsen, om nog extra veiligheidsmarges in te bouwen en in de toekomst zekerheid te hebben over de weerstand van het gebouw. Om die werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de reactor echter stilliggen. Het FANC is akkoord gegaan met de aanpak van ENGIE Electrabel om dat deel van de werkzaamheden uit te voeren tijdens de eerstvolgende geplande stop van de reactor, over 18 maanden.    
 

Het FANC geeft dan ook groen licht voor de heropstart. De reactor zal in de loop van de volgende dagen opnieuw aan het net worden gekoppeld, volgens de planning van uitbater ENGIE Electrabel.