Overslaan en naar de inhoud gaan

FANC beveelt stopzetting NTP Europe in Fleurus

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft NTP Europe in Fleurus bevolen om alle productieprocessen van het bedrijf stop te zetten. Het FANC stelde namelijk vast dat NTP Europe verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleeft, waardoor het de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming niet langer kan garanderen.

NTP Europe in Fleurus is een dochterbedrijf van NTP Radioisotopes in Zuid-Afrika. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van radioactieve industriële bronnen, die bijvoorbeeld worden gebruikt in de industriële gammagrafie*.

NTP Europe heeft de afgelopen jaren verschillende inbreuken tegen de regelgeving gepleegd, waarvoor het FANC onder meer een PV heeft opgesteld. Het FANC heeft NTP Europe toen gewaarschuwd dat het noodzakelijke verbeteringen moest doorvoeren op vlak van veiligheidscultuur. NTP Europe heeft verschillende kansen en mogelijkheden gekregen om zich conform de regelgeving te stellen, maar een adequate reactie bleef uit.

Op 2 december 2016 voerde het FANC en zijn technisch filiaal Bel V opnieuw een inspectie uit bij NTP Europe. Zij stelden vast dat de situatie, ondanks alle waarschuwingen, niet was verbeterd waardoor het risico op besmetting of bestraling te groot was. Het FANC gaf daarop het bevel om alle productieprocessen van NTP Europe stop te zetten. NTP Europe mocht echter nog steeds containers ontvangen, de radioactieve bronnen uit de containers laden, het onderhoud van de containers uitvoeren en ze verschepen naar een andere site om ze opnieuw te laden. Op 5 december 2016 vond er een incident plaats waardoor het FANC heeft beslist om tevens het uitladen van containers stop te zetten.

Concreet betekent de stopzetting het niet verder exploiteren en manipuleren van radioactieve bronnen en radioactief afval, met uitzondering van enkele handelingen die nodig zijn voor het herstellen van de installaties (zoals het afvoeren van radioactief afval naar NIRAS).

De bedoeling van de stopzetting is om NTP Europe de tijd te geven om het bedrijf te hervormen in alle processen die betrekking hebben op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Vooraleer een eventuele heropstart mogelijk is, moet NTP Europe onder meer alle inbreuken regulariseren.

De beslissing tot stopzetting werd geformaliseerd in een FANC-besluit. Het FANC en Bel V blijven door middel van inspecties de situatie bij NTP Europe op de voet opvolgen.

* In de industrie wordt ioniserende straling onder meer gebruikt op werven om bijvoorbeeld wanddiktes van buizen of lasnaden te controleren.