Eerste gezamenlijke inspectie van het FANC en de Nederlandse ANVS

Vandaag vond in de kerncentrale van Doel de eerste gekruiste inspectie met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) plaats. ANVS, de Nederlandse tegenhanger van het FANC, werd opgericht in 2015 en verenigt de Nederlandse expertise en kennis over de nucleaire sector, die voorheen verspreid zat over verschillende instanties, in één onafhankelijke instelling.

Tijdens een gekruiste inspectie worden de inspecteurs van het FANC en Bel V vergezeld door enkele collega's van een buitenlandse nucleaire toezichthouder, die optreden als waarnemer. Vandaag was het de eerste keer dat de ANVS enkele collega's afvaardigde om deel te nemen aan een inspectie in de kerncentrale van Doel. Bij de volgende gekruiste inspectie zullen vertegenwoordigers van het FANC en Bel V deelnemen aan een inspectie van de ANVS in de kerncentrale van Borssele.

Deze gekruiste inspecties maken deel uit van een uitgebreider bilateraal samenwerkingsprogramma tussen het FANC en de ANVS, dat tot doel heeft om de informatieuitwisseling tussen België en Nederland op het vlak van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming te bevorderen. Deskundigen van beide autoriteiten zetelen regelmatig samen in werkgroepen rond specifieke onderwerpen. Dergelijke initiatieven geven de experts de kans om hun methodes te harmoniseren en om kennis en praktijkervaring uit te wisselen, wat bijdraagt tot de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming in de verschillende sectoren die beroep doen op ioniserende straling: kerncentrales, radiotherapiecentra, industriële installaties,...