Eerste bilaterale vergadering tussen de Duitse en de Belgische nucleaire veiligheidsoverheden

Op dinsdag 5 en woensdag 6 april 2016 verwelkomde het FANC in zijn kantoren te Brussel een delegatie experts van de Duitse nucleaire veiligheidsoverheden en hun wetenschappelijke adviesraad.

Deze eerste bilaterale vergadering tussen de nucleaire veiligheidsoverheden vloeit voort uit een eerdere overeenkomst die Duitsland en België met elkaar sloten rond de samenwerking en de uitwisseling van informatie en ervaringen op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Tijdens de vergadering hebben de delegaties van beide landen de huidige situatie van de Belgische en Duitse nucleaire inrichtingen besproken. De gesprekken concentreerden zich vooral op de heropstart van de reactoren Doel 3 en Tihange 2. De experts van het FANC en Bel V hebben alle vragen van de Duitse experts uitgebreid beantwoord. Verder kwamen ook onder meer de uitvoering van de actieplannen die werden opgesteld na de stresstests, de harmonisering van de noodplannen de ontmanteling van de kerncentrales aan bod. Bij een bezoek aan de kerncentrale in Tihange hebben de experts van de Duitse delegatie, in het gezelschap van enkele Belgische en Luxemburgse experts, ter plaatse de werken kunnen bekijken die worden uitgevoerd voor de verdere verbetering van de veiligheid van de installaties. Tot slot werden ook nog afspraken gemaakt over de verdere samenwerking.

Na afloop hebben de beide delegaties hun tevredenheid uitgedrukt over de eerste bijeenkomst, die is verlopen in een hartelijke en constructieve sfeer.