Drankenproducenten schakelen over op nieuwe meetmethode voor de vulhoogte van verpakkingen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie om de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de negatieve effecten van ioniserende straling. Eén van de basisprincipes van de regelgeving rond ioniserende straling is dat het gebruik van ioniserende straling gerechtvaardigd moet zijn. De voor- en nadelen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Door nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen zijn er soms alternatieve methodes, die minder risico inhouden, mogelijk. In dat geval kan het FANC bepaalde toepassingen die gebruikmaken van ioniserende straling verbieden.

Dat was ook zo voor het gebruik van de radioactieve stof Americium-241 bij de meting van de vulhoogte van drankverpakkingen. Het FANC stelde vast dat die metingen ook konden worden uitgevoerd met optische apparatuur of röntgentoestellen. Het FANC heeft het gebruik van Americium-241 voor die toepassing dan ook verboden sinds 2018. Vanaf dan heeft het FANC geen nieuwe vergunningen meer verleend voor de toepassing. Bedrijven die nog Americium-241 in hun bezit hadden, moesten dat vóór eind 2020 afvoeren. Dat is nu dus gebeurd, in samenwerking met de Nationale Instelling voor Rad ioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS)

Het verbod op het gebruik van radioactief Americium-241 heeft verschillende voordelen:  

  • Geen risico meer op een radioactieve besmetting van de installaties.
  • Geen risico meer op een verspreiding van de radioactieve besmetting binnen en buiten de installaties bij brand.
  • Geen risico meer op het risico op het ontstaan van weesbronnen (radioactieve bronnen die in de reguliere afvalstroom terechtkomen) in geval van slecht beheer.