Overslaan en naar de inhoud gaan

Doel 3: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

Tijdens tests werd vastgesteld dat de correcte werking van twee drukverschilmeetsystemen van Doel 3 niet onder alle omstandigheden kon worden gegarandeerd. Deze meetsystemen detecteren afwijkingen in de werkingsparameters van de stoomgeneratoren. Indien de waarden die door deze systemen worden gemeten afwijken van de verwachte waarden, is het mogelijk dat deze meetsystemen bepaalde automatische acties in gang zetten om de reactor in veilige toestand te brengen, zoals bijvoorbeeld de automatische uitschakeling van de reactor.

De oorzaak van het probleem ligt bij de transmitters die op het systeem waren geïnstalleerd. In de reactor van Doel 3 werd dit bepaald type van transmitters reeds gecontroleerd.  Electrabel plant nog een aantal bijkomende analyses tijdens het huidig jaarlijks onderhoud van de centrale. Het FANC en Bel V volgen dit van nabij op.

De reactor beschikt nog over andere meetsystemen die dezelfde functie kunnen uitvoeren. Deze afwijking had dus geen significante gevolgen voor de nucleaire veiligheid en had ook geen enkele impact op het welzijn van het personeel en de bevolking of op het leefmilieu.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op INES-niveau 1. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatie-instrument dat toelaat om de ernst van een gebeurtenis met ioniserende straling begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).