Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitieve vergunning Kernenergiecentrale Borssele ter inzage

Van 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ligt de definitieve vergunning naar aanleiding van de ambtshalve wijziging ter implementatie van de WENRA Reference Levels in de vergunning van N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend, beroep indienen bij de Raad van State.

Achtergrond van de vergunningswijziging

EPZ bedrijft sinds 1973 de KCB en beschikt hiervoor over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). De Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) heeft haar Reference Levels, een set normen voor de bedrijfsvoering van kernenergiecentrales, herzien en geactualiseerd in het kader van de Europese stresstest en de geleerde lessen van het ongeval in Fukushima. Door middel van deze ambtshalve wijziging worden de nog niet geïmplementeerde Reference Levels opgenomen in de EPZ-vergunning. Hiermee geeft de ANVS gevolg aan de verplichtingen zoals die voortkomen uit het Nederlandse WENRA-lidmaatschap. Ook wordt de vergunning in overeenstemming gebracht met onder andere het recente Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en worden er enkele (tekstuele) wijzigingen aangebracht in de vergunningsvoorschriften.

Het FANC verwees hier reeds eerder naar in een nieuwsbericht van 17 oktober.