Brandbeveiliging van nucleaire installaties: online bevraging beschikbaar tot 9 februari

In het kader van een internationale bevraging (Topical Peer Review of TPR) georganiseerd door ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), hebben de Europese lidstaten een zelfevaluatierapport opgemaakt rond de brandbeveiliging van nucleaire installaties in hun land. Tot 9 februari 2024 kan iedereen die dat wil vragen stellen en opmerkingen geven over de nationale rapporten. Het Belgische rapport werd in november 2023 gepubliceerd door het FANC. De rapporten van de andere landen en de online bevraging staan op de website van ENSREG.