Bosbranden in de regio van Tsjernobyl: geen verhoogde radioactiviteit waargenomen in België

Oekraïne kampt al sinds 3 april met bosbranden in de zones rond de kerncentrale van Tsjernobyl.  Deze zones raakten radioactief besmet na de kernramp van 1986. Kunnen door de weersomstandigheden de radioactieve deeltjes uit de brandende bossen naar België overwaaien? Moet men hierover ongerust zijn?

Tot op heden werd in België geen abnormale verhoging van het radioactiviteitsniveau waargenomen door de meetstations van het meetnetwerk TELERAD.

Op dit moment is er op het Belgische grondgebied dus geen enkel risico voor de bevolking of het milieu en moeten er geen specifieke maatregelen worden getroffen.

Daarnaast hebben onderzoekers van het SCK CEN (Studiecentrum voor Kernenergie) en het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) analyses uitgevoerd die het mogelijk maken om het traject van de rookpluimen van de branden – en dus van de verspreiding van radioactieve deeltjes –  vrij nauwkeurig te voorspellen. Volgens de resultaten van deze analyses is de kans uitermate klein dat het TELERAD-netwerk in België in de komende dagen een toename van de radioactiviteit zal waarnemen.

Niettemin volgt het FANC de situatie op de voet en blijft het regelmatig contact houden met het SCK CEN, het KMI en zijn internationale partners.

Als u meer wil weten over de analyses die door onze partners werden uitgevoerd, kan u deze pagina’s raadplegen:

- SCK CEN: Bosbranden Tsjernobyl: verhoogde radioactiviteit nabij branden, maar zonder gevaar voor de bevolking
- KMI: Het KMI volgt de evolutie van de bosbranden in de omgeving van Tsjernobyl nauwgezet op
- IRSN (Frankrijk): Incendies en Ukraine dans la zone d’exclusion autour de la centrale de Tchernobyl
- RIVM (Nederland): Bosbrand bij Tsjernobyl: stralingsdosis voor Nederland onmeetbaar klein

Het radiologisch toezicht op het grondgebied

De radiologische monitoring van het grondgebied gebeurt in België op twee manieren:

• Continu: via het TELERAD-netwerk dat automatisch de radioactiviteit meet
• Op geregelde tijdstippen: via analyses en regelmatige staalnames op het terrein, in samenwerking met het SCK CEN en IRE-ELiT

Op die manier zou een radioactiviteitsniveau dat een risico vormt voor de veiligheid van bevolking en leefmilieu onmiddellijk worden gedetecteerd. Dan zouden er indien nodig ook op korte termijn beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen.