Betondegradatie problematiek Belgische reactoren: update van de situatie

Zoals eerder gemeld werd er een betondegradatie vastgesteld in de bunkergebouwen van de reactoren Doel 3 en Tihange 3. 

>> Meer informatie kan gevonden worden in het webbericht van 7 juni 2018: Stillegging van de reactoren van Doel 3 en Tihange 3: update van de situatie

Voor beide reactoren moeten de werken zijn afgerond en de weerstand van de gebouwen worden aangetoond vooraleer het FANC en zijn filiaal Bel V groen licht kunnen geven voor de heropstart van  Doel 3 en Tihange 3. 

Op 15 juni werd het FANC door de exploitant geïnformeerd van de volgende nieuwe elementen:

  • De huidige stilstand van Tihange 3 wordt verlengd met enkele maanden tot september 2018. Bij de analyse van de betonschade op Tihange 3 werden er immers ook afwijkingen vastgesteld in de wapening van het beton.  Met de reeds vastgestelde betondegradatie en deze afwijkingen in de wapeningen Tihange 3 kan de weerstand tegen een gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen.  De reactor blijft stilgelegd zolang de impact van deze afwijkingen niet werd beoordeeld. Een nieuwe INES evaluatie is lopende.
  • De andere reactoren waarop dit fenomeen mogelijk betrekking heeft, namelijk Tihange 2 en Doel 4,  zullen zo snel als mogelijk geïnspecteerd worden . De geplande stillegging van Doel 4 wordt om deze reden door de exploitant vervroegd van november 2018 naar augustus 2018. De geplande stillegging van Tihange 2, reeds voorzien vanaf augustus 2018, wordt om deze reden verlengd.

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V volgen de situatie verder op de voet op.