Bestraling van een werknemer op site van petrochemisch bedrijf

De kwaliteit van kritische leidingen zoals gasleidingen en leidingen onder druk wordt regelmatig gecontroleerd aan de hand van verschillende controletechnieken. Een van die technieken is gammagrafie, waarbij de straling van een radioactieve bron wordt gebruikt om een radiografisch beeld te krijgen van onder andere de lassen in de leidingen.

Op 5 mei 2022 werd een onderaannemer tijdens het gammagrafieonderzoek van een gelaste leiding op de site van een petrochemisch bedrijf kortstondig blootgesteld aan de straling afkomstig van de gebruikte stralingsbron. De stralingsdosis die de werknemer opliep bleef beneden de reglementair vastgestelde referentieniveaus en er werden geen directe gevolgen bij de werknemer waargenomen. De bevolking werd op geen enkel moment blootgesteld aan straling en de gebruikte bron bleef volledig intact. Er was dus geen risico voor mens en leefmilieu.

Op 10 mei 2022 bezochten twee nucleair inspecteurs van het FANC de site om de gebeurtenissen te reconstrueren en een actieplan op te stellen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Uit de analyse bleek dat het incident het gevolg was van een menselijke fout. De onderaannemer had niet alle voorgeschreven veiligheidsprocedures gevolgd. Het FANC deelt dit incident in op het niveau 2 van de INES-schaal (International Nuclear and Radiological Event Scale), omdat er een werknemer werd blootgesteld aan ioniserende straling.