Bestraling van een werknemer bij een producent van ketels, drukvaten en tanks

Aan de hand van verschillende technieken gebeuren er regelmatig kwaliteitscontroles op kritische leidingen zoals gasleidingen en leidingen onder druk. Een van die technieken is radiografie, waarbij een X-stralentoestel wordt gebruikt om een radiografisch beeld te krijgen van onder andere de lassen in de leidingen.

Op 6 september 2022 werd een werknemer van een producent van ketels, drukvaten en tanks tijdens een niet-destructieve controle door een gespecialiseerde firma kortstondig blootgesteld aan de straling afkomstig van het gebruikte X-stralentoestel. De stralingsdosis die de werknemer opliep overschrijdt de wettelijke dosislimiet voor personen van het publiek, maar er werden geen directe gevolgen bij de werknemer waargenomen. De bevolking werd op geen enkel moment blootgesteld aan straling. Er was dus geen risico voor mens en leefmilieu.

Op 15 september 2022 bezoeken twee nucleair inspecteurs van het FANC de site om het incident te reconstrueren en een actieplan op te stellen om gelijkaardige incidenten in de toekomst te voorkomen. Het FANC deelt dit incident in op het niveau 2 van de INES-schaal (International Nuclear and radiological Event Scale), omdat een niet beroepshalve blootgestelde werknemer werd blootgesteld aan ioniserende straling.

Rectiificatie:

Aangezien de betrokken werknemer niet beroepshalve blootgesteld is (geen dosimeter) werd een dosis inschatting gemaakt. In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat de werknemer een effectieve dosis van maximum 20 mSv opgelopen had. Na verdere analyse en een reconstructie ter plaatse blijkt dat de dosislimiet voor personen van het publiek van 1 mSv niet overschreden werd. Dit incident werd daarom heringedeeld op niveau 0 van de INES-schaal.