Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Belgische nationale rapport over verouderingsbeheer in Belgische kerncentrales en onderzoeksreactoren

In 2014 nam de Raad van de Europese Unie de richtlijn 2014/87/EURATOM aan waarbij een Europees systeem van Topical Peer Review wordt ingevoerd voor de continue verbetering van de nucleaire veiligheid van reactoren dat om de zes jaar wordt herhaald. Het onderwerp dat Europa koos  voor de eerste Topical Peer Review is het verouderingsbeheer in kerncentrales en onderzoeksreactoren. Deze oefening, die zo de zeven Belgische vermogensreactoren en de BR2-onderzoeksreactor omvat, werd begin 2017 gelanceerd en eindigt in 2022.

Aan het einde van dit eerste jaar publiceert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), in overeenstemming met de specificaties van Europa, het Belgische nationale evaluatierapport inzake verouderingsbeheer van de kerncentrales Doel en Tihange en de onderzoeksreactor BR2 van het SCK-CEN in Mol.

In 2018 worden de nationale rapporten van de verschillende Europese landen door de andere Europese landen beoordeeld om mogelijke tekortkomingen en goede praktijken te identificeren om zo de veiligheid van kernreactoren in de komende jaren te verbeteren

De referentietermen en technische specificaties voor deze Topical Peer Review-oefening zijn beschikbaar op de website van de European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG): http://www.ensreg.eu/eu-topical-peer-review

Het vandaag gepubliceerde nationale rapport is het resultaat van bijdrages van de reactoroperatoren, ENGIE Electrabel en het SCK • CEN, en de evaluatie van het verouderingsbeheer door de nucleaire veiligheidsautoriteit.

Als besluit bij dit rapport concludeert het FANC dat :

  • het programma voor verouderingsbeheer voor de kerncentrales van Doel en Tihange voldoet aan de internationale normen en een adequate opvolging toelaat op de veroudering van de componenten die belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid, zelfs als de toepassing ervan op het terrein nog kan worden verbeterd. Het FANC concludeert dat de verbeteringen die zijn geïnitieerd in het kader van de laatste tienjaarlijkse evaluaties of in het kader van de LTO-projecten (Long Term Operation) aanzienlijke verbeteringen zijn die toelaten op korte termijn een alomvattend en systematisch programma voor het verouderingsbeheer te bekomen. Het FANC stelt Electrabel geen nieuwe vereisten over dit onderwerp in het kader van dit nationale rapport.
  • voor de BR2-onderzoeksreactor, toont dit rapport aan dat het BR2-programma voor het verouderingsbeheer vandaag niet helemaal volledig is, maar dat de acties die sinds 2016 zijn gestart als onderdeel van de recentste tienjaarlijkse herziening een adequaat verouderingsbeheersprogramma moeten opleveren. Als besluit bij dit rapport vraagt het FANC verschillende aanbevelingen toe te voegen aan het actieplan voor deze tienjarige herziening van de BR2-reactor om het programma voor het verouderingsbeheer dat momenteel wordt ontwikkeld, te voltooien.