Belgische en Zwitserse veiligheidsautoriteiten bespreken nucleaire veiligheid tijdens jaarlijkse bilaterale vergadering

Op maandag 23 en dinsdag 24 mei 2016 heeft het FANC zijn collega's van de Zwitserse Veiligheidsautoriteit ENSI (Federale Inspectie van de Nucleaire Veiligheid) ontvangen in het kader van de jaarlijkse bilaterale vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen, die al enkele jaren plaatsvinden, wordt de samenwerking tussen Zwitserland en België besproken wat het thema nucleaire veiligheid betreft.

Het FANC, zijn technisch filiaal Bel V en ENSI hebben tijdens deze vergadering verschillende actuele onderwerpen aangehaald, zoals de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2, het verbeterprogramma voor de veiligheidscultuur in Tihange alsook het proces van de zoektocht naar een geschikte locatie in Zwitserland voor de opslag van radioactief afval diep in de ondergrond.

Naar aanleiding van deze besprekingen, hebben de Zwitserse en Belgische veiligheidsautoriteiten besloten om de samenwerking te versterken. Beide landen willen bijeenkomsten organiseren die toegewijd zijn aan specifieke thema's, zoals het beheer van de ontmanteling of de overgangsfase tussen de definitieve stopzetting en het begin van de ontmanteling van de reactor.

Op dinsdag 24 mei 2016 trok de Zwitserse delegatie naar de site van de kerncentrale van Tihange, waar ze de werken om de veiligheid te verbeteren bekeken. Uitbater Electrabel voerde deze werken uit met het oog op de langetermijnuitbating van Tihange 1 en om de weerstand van de drie eenheden tegen externe gebeurtenissen te versterken. Deze laatste verbeteringswerken werden uitgevoerd na de catastrofe van Fukushima Daiichi in 2011, in het kader van het BEST-project (Belgian Stress Tests). Bij dit project werden alle Europese kerncentrales onderworpen aan de zogenaamde stresstests, om te onderzoeken in welke mate de kerncentrales bestand zijn tegen extreme externe gebeurtenissen. Door deze werken is de kerncentrale van Tihange nu nog beter beschermd tegen overstromingen en aardbevingen.

De volgende vergadering tussen het FANC en ENSI vindt plaats in mei 2017.