Overslaan en naar de inhoud gaan

Automatische stop Tihange 2 (update)

Op maandag 23 juli werd de kernreactor van Tihange 2 automatisch uitgeschakeld na het uitvallen van de hoogspanningsnet.

Conform de meldingsprocedure voor incidenten en gebeurtenissen heeft ENGIE-Electrabel het FANC onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze gebeurtenis. De reactor werd tot een veilige stilstand gebracht.

Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

Het FANC zal nu deze gebeurtenis onderzoeken en daaruit de nodige conclusies trekken.

Update 01/08 :

Na analyse werd dit evenement ingedeeld op INES-niveau 0 (International Nuclear Event Scale), dus als gebeurtenis met weinig belang voor de nucleaire veiligheid. INES is een communicatiemiddel, ontworpen om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. Het heeft 7 niveaus, variërend van niveau 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Update 18/09 :

Na analyse van deze gebeurtenis is gebleken dat, in tegenstelling tot de eerder verstrekte informatie, het uitvallen van het hoogspanningsnet niet de oorzaak was van dit incident, maar wel een van de gevolgen.

Uit de gedetailleerde analyse blijkt dat de reactor van Tihange 2 automatisch werd uitgeschakeld op 23 juli laatstleden doordat het regelsysteem van de turbine werd ontkoppeld. Door een fout in het systeem werd de turbine uitgeschakeld en werd de hoogspanningsschakelaar geopend waardoor het hoogspanningsnet uitviel.

De elektriciteitsvoorziening werd automatisch overgenomen door het noodnet, overeenkomstig de procedures.
Door de uitschakeling van de turbine werd de reactor automatisch stilgelegd.