ANVS en FANC ondertekenen samenwerkingsprotocol

De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Jan van den Heuvel en de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Jan Bens ondertekenden op donderdag 14 september 2017 bij de ANVS een samenwerkingsprotocol. Hierin legden zij vast op welke manier zij hun samenwerking gaan uitbreiden en waar ze elkaar meer over gaan informeren.

De ANVS en het FANC zien in respectievelijk Nederland en België toe op de nucleaire veiligheid en op de bescherming van bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling. Vanwege de grensoverschrijdende aspecten van het veiligheidsbeleid hechten de beide organisaties groot belang aan een betere samenwerking. Om de al bestaande samenwerking te formaliseren, uit te breiden en te concretiseren, zijn hier nu afspraken over vastgelegd in een protocol. Deze afspraken zijn gebaseerd op relevante richtlijnen van de Europese gemeenschap voor Atoomenergie, Euratom.

Samenwerken en informeren

In het protocol staan een aantal onderwerpen beschreven waarop de beide autoriteiten zo breed mogelijk gaan samenwerken en waar ze elkaar meer over gaan informeren. Verder staan er in dit protocol afspraken over het bijwonen van wederzijds inspecties, deelname aan opleidingen en trainingen en samenwerking op het gebied van onderzoek, publieke communicatie en de erkenning van transportcontainers.

Overleggen

In het protocol is vastgelegd dat de beide autoriteiten zo vaak als nodig, maar tenminste één keer per jaar formeel met elkaar overleggen. In onderling overleg kunnen ad hoc, tijdelijke of permanente subcommissies voor specifieke aandachtsgebieden worden ingesteld.

>> Raadpleeg het samenwerkingsprotocol FANC-ANVS