Advies van de Wetenschappelijke Raad met betrekking tot nucleaire en radiologische noodplanning

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen heeft op vraag van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een advies geformuleerd met betrekking tot nucleaire en radiologische noodplanning in België, met bijzondere aandacht voor de nucleaire noodplanningszones. Zulke noodplannen worden op regelmatige basis herzien.

De afgelopen jaren hebben verschillende nationale en internationale organisaties hun noodplannen herwerkt op basis van de lessen die werden getrokken na de kernramp in het Japanse Fukushima. In deze context heeft de Raad van Bestuur het advies van de Wetenschappelijke Raad gevraagd.

Het advies bevat elf aandachtspunten, maar de Wetenschappelijke Raad benadrukt dat deze lijst niet exhaustief is. Het is een aanzet tot verder onderzoek, aangezien het om een complex probleem gaat dat zowel technische als maatschappelijke componenten heeft. Momenteel is er een herziening van het Belgische nucleaire noodplan aan de gang. Er zal daarbij rekening gehouden worden met het advies van de Wetenschappelijke Raad, net als met het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Het rapport met het advies van de Wetenschappelijke Raad werd vandaag toegelicht aan de Raad van Bestuur van het FANC.

Het rapport kan u hier raadplegen.