Aanstelling leden Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen is een onafhankelijk orgaan, waarin door de minister benoemde leden met een nucleaire expertise zetelen. De Raad levert onder andere adviezen af met betrekking tot vergunningen van grote nucleaire installaties (inrichtingen van klasse I).

Op 1 september 2021 werden via ministerieel besluit een aantal nieuwe leden van de Wetenschappelijke Raad aangesteld en werd het mandaat van een aantal bestaande leden verlengd.

De volgende leden werden opnieuw aangesteld tot wetenschappelijk lid van de Wetenschappelijke Raad voor een termijn van zes jaar, met ingang van 1 september 2021:

Pascale ABSIL
Master Degree in Chemical Engineering en Master Degree in Nuclear Engineering

Ellen DE GEEST
Licentiaat scheikunde, Biomedische ingenieurstechnieken (optie stralingsfysica) en nucleaire geneeskunde, Biomedische ingenieurstechnieken (optie stralingsfysica) en radiotherapie

De volgende leden werden aangesteld tot wetenschappelijk lid van de Wetenschappelijke Raad voor een termijn van zes jaar, met ingang van 1 september 2021:

Marc BLEUS
Burgerlijk ingenieur informatica, bijzondere licentie stralingsbescherming, Specialisatie nucleaire engineering, Preventieadviseur niveau 1

Paul GIELEN
Burgerlijk elektrowerktuigkundig ingenieur, burgerlijk ingenieur in de kernwetenschappen, Preventieadviseur niveau 1

Pascal FROMENT
Licentiaat in scheikunde, DEA in scheikunde, Doctoraat in scheikunde

Jacques PIRSON
Master in Mechanical Engineering (option thermodynamics and turbomachinery), Management degree

De volgende leden werden aangesteld tot erelid van de Wetenschappelijke Raad met ingang van 1 september 2021:

Bernard DECKERS
Burgerlijk ingenieur, in het bezit van een complementair diploma in nucleaire wetenschappen en stralingsbescherming

Serge GOLDMAN
Doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend specialist nucleaire geneeskunde

Leo SANNEN
Licentiaat stralingschemie, doctor in de wetenschappen

André VANDEWALLE
Burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur

Het FANC bedankt de ereleden voor hun jarenlange inzet voor de werking van de Wetenschappelijke Raad.