Overslaan en naar de inhoud gaan

7 november: Europese Radondag

In Europa is er een belangrijke gemeenschap van experts die werkzaam zijn op het gebied van radon. Zij zijn verzameld in de European Radon Association. Eén van de missies van deze organisatie is om de bevolking en de deskundigen in de bouwsector te sensibiliseren voor dit radioactieve gas. Daarom wordt elk jaar een Europese Radondag georganiseerd op 7 november. Dat is de verjaardag van Marie Curie, de ontdekker van natuurlijke radioactiviteit van radium en radon. In alle Europese landen vinden er activiteiten plaats om oplossingen voor te stellen in de strijd tegen radon.

Wat is radon?

Radon is een radioactief gas, dat van nature aanwezig is in de ondergrond. Wanneer radon vanuit de bodem in gebouwen binnendringt via barstjes of via leidingen, dan kan het zich opstapelen en hoge concentraties bereiken. Wanneer het wordt ingeademd, bereikt het de longen en bestraalt het longweefsel, waardoor dit wordt beschadigd en het risico op longkanker toeneemt. Radon is na roken de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land.

Waarom een Europese Radondag?

De regelgeving in verband met radioactiviteit, en ook voor wat betreft de blootstelling aan radon, is grotendeels vastgelegd in Europese Richtlijnen, die door de lidstaten en dus ook door België in nationale regelgeving worden omgezet. Het FANC is  verantwoordelijk voor het radonactieplan en de uitvoering ervan in ons land.

De Europese dimensie van de campagne is erop gericht om samen de juiste weg voorwaarts uit te stippelen en te volgen. De Europese Radondag wil over heel het continent de bescherming tegen radon in de kijker zetten, en de betrokken doelgroepen zoals architecten, aannemers, lokale besturen en administraties, werkgevers, preventie-organisaties en de algemene bevolking actief informeren en aansporen tot actie. Elk van deze doelgroepen heeft een specifieke en belangrijke rol in de strijd tegen radon.

Wat gebeurt er in België n.a.v. de Europese Radondag?

1. Radontests voor privéwoningen

Het FANC organiseert, in samenwerking met de Waalse provincies en het Brusselse en het Vlaamse gewest, dit jaar opnieuw de informatie- en sensibiliseringscampagne "Radonactie". De website www.radonactie.be biedt Belgische burgers de mogelijkheid om gemakkelijk een radontest te bestellen.

2. Radontests op het werk

Speciaal voor wat betreft de aanpak van radon in werkplaatsen werd recent een soortgelijke website ontwikkeld: www.radonatwork.be. Hier kunnen werkgevers tests bestellen en ook aangifte doen aan het FANC van uitgevoerde metingen.

3. Opleiding voor de bouwsector

Het FANC organiseert op 21 november in Brussel een gratis opleiding voor architecten en aannemers. Experts van het FANC en van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf zullen de volgende onderwerpen bespreken: de karakteristieken van radon, de gezondheidsrisico's, de impact op de kwaliteit van de binnenlucht, het infiltratieprobleem in gebouwen en de oplossingen om dit tegen te gaan en ook het belang van verluchting en ventilatie (natuurlijke en mechanische). De opleiding wordt gegeven in het Frans.

Meer weten: