6 juni 2024: rondetafel over het vervoer van radioactieve stoffen

Programma ronde tafel vervoer 6 juni 2024Op donderdag 6 juni 2024 organiseerde het FANC een rondetafel voor professionals uit de transportsector. 

Het vervoer van radioactieve stoffen is een internationaal gebeuren. Naast de internationale regelgeving voor het vervoer van radioactieve stoffen bestaat er ook een Belgisch juridisch kader voor dat type vervoer. De wetgeving werd herzien in 2019. 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving was deze dag een gelegenheid om samen met de stakeholders uit de sector de toepassing ervan en eventuele verbeteringen te evalueren.

>> Raadpleeg de presentaties van deze dag