Stilleggen reactor Doel 1 voor herstel miniem lek

Op maandag 23 april stelde exploitant Engie Electrabel een miniem lek vast  in het back up koelwatercircuit bij de reactor van Doel 1.

Overeenkomstig de bestaande exploitatievergunning en de technische specificaties werd daarop de centrale stilgelegd door de exploitant, hoewel dit lek op zich geen enkele veiligheidsissue inhoudt. Aan de hand van het stilleggen kon Engie Electrabel dan ook dit verlies in het koelwatercircuit beter onderzoeken, en nadien herstellen.

Waar de exploitant op 23 april nog uitging van een snel herstellen, bleek het lek zich op een moeilijk bereikbare plaats te situeren. Daardoor werd beslist om deze reparatie op te nemen bij de reeds geplande onderhoudsperiode van Doel 1, en deze periode zo te vervroegen van 29 mei naar 27 april 2018.

De reactor kan dan opnieuw worden opgestart wanneer de nodige herstellingswerken uitgevoerd zijn, en na het afronden van de geplande onderhoudsperiode van Doel 1.

Het FANC volgt dit verder op, en kan aan de hand van zijn analyses van de voorbije week bevestigen dat dit incident geen enkele impact heeft op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu. Een eventueel indelen op de INES-schaal wordt nog onderzocht.