Overslaan en naar de inhoud gaan

Vijfde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De vijfde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vond plaats op 20 maart 2018 in de kantoren van het FANC, in Brussel.

De oprichting van deze commissie vloeit voort uit het akkoord van 14 mei 2013, gesloten tussen de Belgische minister van Binnenlandse Zaken en de Luxemburgse minister van Volksgezondheid. Het betreft de organisatie van de bilaterale samenwerking inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming tussen beide landen.

Tijdens deze vergadering bespraken de delegaties van beide landen de recente ontwikkelingen in de Belgische nucleaire inrichtingen, in het bijzonder Tihange.  Verschillende onderwerpen werden besproken, o.a. de “long term operation” van Tihange 1 en de voortgang van de activiteiten in het kader van de “Belgian Stress Tests”.

Verder stonden ook medische toepassingen op de agenda, waarbij de resultaten van de audit over de ‘best practices’ conformiteit bij medische beeldvorming werden gepresenteerd: een betere score voor pediatrie was hierbij duidelijk op te merken.

Een derde punt van de agenda betrof de internationale samenwerking: uitwisseling van informatie inzake nucleaire noodplanning en in het bijzonder de deelname van Luxemburg aan een noodplanoefening in Tihange. Ook de informatie uitwisselingen met Frankrijk en Duitsland werden besproken.

Op vlak van stralingsbescherming hadden de delegaties het onder andere over de recentste ontwikkelingen bij de omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn Basic Safety Standards inzake stralingsbescherming, het radon-actieplan en drinkwatercontroles. Er werd overeengekomen om een coherente cartografie voor radon op te stellen.

Globaal gezien is het opzet van dit overleg een stand van zaken te geven van de vele samenwerkingsacties die reeds bestaan en die nog  worden opgezet met het oog op de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming.

Beide delegaties drukten hun tevredenheid uit na afloop van deze vijfde vergadering, die in een coöperatieve en constructieve sfeer verliep.