Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Vermijd straling tijdens de zwangerschap

In volle ontwikkeling zijn de ongeboren kinderen  zeer gevoelig voor ioniserende straling. Bijgevolg moet elke blootstelling tijdens de zwangerschap zo veel mogelijk worden vermeden. De nieuwe campagne van het FANC herinnert daaraan : vermijd straling tijdens de zwangerschap.

Radioactiviteit is ook aanwezig in de natuur, waardoor we allemaal worden blootgesteld aan dergelijke natuurlijke radioactiviteit. Jaarlijks wordt iedereen zo blootgesteld aan gemiddeld 5,1 milliesievert (mSv) ioniserende straling. Het gaat dan om zowel natuurlijke als kunstmatige radioactiviteit. Ongeveer een derde is afkomstig van het natuurlijke radioactieve gas radon. Industriële installaties (o.a. kerncentrales) zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van de gemiddelde jaarlijkse  dosis en dragen dus nauwelijks bij tot deze gemiddelde blootstelling. Bijna de helft (45%) van dit jaarlijkse gemiddelde is afkomstig van medische toepassingen (radiografie, scanners…).

Wat zijn de risico’s ?

Medische beeldvormingstechnieken zijn zeer waardevol, maar niet zonder risico. Sommige specifieke groepen zijn gevoeliger dan andere. Zwangere vrouwen, en meer bepaald hun ongeboren kind, vormen ook daarom een kwetsbare groep.

Wat te doen ?

Het is belangrijk om elke vorm van straling tijdens de zwangerschap te vermijden of, indien een onderzoek medisch noodzakelijk is, de hoeveelheid straling tot een minimum te beperken.

  • Ben je zwanger of zou je zwanger kunnen zijn ? Vertel dat dan spontaan aan de arts of verpleegkundige vóór je een medisch onderzoek ondergaat waarbij gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling, ook als je niet zeker bent dat je zwanger bent. De dokter treft vervolgens de nodige voorzorgsmaatregelen.
  • Ben je zwanger en heb je een radiologisch onderzoek laten uitvoeren ? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je arts of gynaecoloog zodat een risico-inschatting kan worden gemaakt voor je baby.

Campagne van het FANC

Om zwangere vrouwen bewust te maken van de risico's van ioniserende straling tijdens de zwangerschap, gaf het FANC een brochure en een affiche bestemd voor het grote publiek uit. Deze worden op grote schaal verspreid en bevatten alle praktische en nuttige informatie over de risico's van ioniserende straling voor het ongeboren kind en tevens alle raad om ze te vermijden of te beperken. Het FANC nam ook contact met ziekenhuizen, gynaecologische diensten, ONE, Kind & Gezin, … om hen te herinneren aan de reglementaire bepalingen inzake zwangerschapsbescherming en om de verspreiding van het campagnemateriaal te verzekeren.

Meer informatie: