Overslaan en naar de inhoud gaan

11 maart: herdenking kernramp Fukushima

Alsmaar strengere veiligheidseisen voor nucleaire installaties

Sinds het kernongeval in de centrale van Fukushima-Daiichi in Japan op 11 maart 2011 werden de veiligheidsnormen voor kerncentrales overal ter wereld verstrengd. Ze moesten beter worden beschermd tegen extreme natuurverschijnselen, zoals zware aardbevingen en overstromingen. België breidde die oefening verder uit naar andere scenario’s zoals vliegtuigcrashes en gasexplosies en besloot om ook de andere grote nucleaire installaties in ons land te evalueren. Dit jaar worden de laatste grote verbeteringswerken afgerond.

De grote nucleaire installaties in ons land* worden om de tien jaar onderworpen aan een uitgebreide veiligheidsherziening. Na het ongeval in Fukushima moesten de Belgische uitbaters van nucleaire installaties nog een stapje verder gaan. Ze moesten hun veiligheidsmarges testen via zogenaamde ‘stresstesten’. Waar nodig werden verbeteringswerken uitgevoerd, zodat alle nucleaire installaties voldoende weerstand kunnen bieden aan extreme natuurverschijnselen.

Verdere verstrenging van de veiligheidseisen voor kerncentrales

Ook de vereniging van Europese nucleaire regulatoren (WENRA), waar het FANC deel van uitmaakt, heeft naar aanleiding van het ongeval in Fukushima aanbevelingen geformuleerd. De WENRA-aanbevelingen zijn niet bindend, maar het gaat om de meest recente Europese inzichten met betrekking tot de veiligheid van bestaande kernreactoren.

Omwille van continue verbetering werd het bestaande koninklijk besluit over de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties op 19 februari 2020 verder uitgebreid met die aanbevelingen. Concreet gaat het onder andere om een verstrenging van de voorschriften met betrekking tot heel ernstige natuurfenomenen, heel zeldzame en extreme ongevallen en combinaties daarvan.

Een aantal aanpassingen moeten gebeuren tegen de volgende tienjaarlijkse veiligheidsherziening van de reactoren, andere worden al op korte termijn opgelegd en nog andere zijn al uitgevoerd naar aanleiding van de stresstesten.

ENGIE Electrabel moet nu nagaan of al zijn reactoren voldoen aan de nieuwe voorschriften. Het moet binnen de zestig dagen een actieplan indienen bij het FANC.

________________
* De kerncentrales van Doel en Tihange, het Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus, het SCK CEN in Mol, Belgoprocess in Dessel en het Joint Research Center (JRC) in Geel.