Overslaan en naar de inhoud gaan

Instructies en informatie voor de patiënt die een behandeling of een diagnose door middel van radionucliden ondergaat

Instructies en informatie voor de patiënt die een behandeling of een diagnose door middel van radionucliden ondergaat

In het geval een patiënt een behandeling of een diagnose door middel van radionucliden ondergaat (artikel 51.2.4), moet de arts die de medische verantwoordelijkheid voor de blootstelling draagt, aan de patiënt of diens wettelijke voogd schriftelijke instructies overhandigen. Dit om de doses en de besmetting zo laag te houden als redelijkerwijze mogelijk is voor de personen die rechtstreeks of onrechtstreekse met de patiënt in contact komen. Ook moet hij objectieve en begrijpelijke informatie verstrekken over de risico's van ioniserende stralingen.

De arts moet de instructies verstrekken vóór dat de patiënt het ziekenhuis of de kliniek of elk andere gelijksoortige instelling verlaat.