Overslaan en naar de inhoud gaan

Rookmelders

Rookmelders

Met betrekking tot de rookmelders die radioactieve bronnetjes met een kleine activiteit bevatten,  ionisatierookmelders genoemd, dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de ionisatierookmelders voor huishoudelijk gebruik (particulieren) en ionisatierookmelders voor niet huishoudelijk gebruik (bedrijven, scholen, ziekenhuizen, …).

Huishoudelijk gebruik : particulieren

Sinds 1 november 2010 is in België het verbod ingegaan op de verkoop en de invoer van ionisatierookmelders bestemd voor particulier gebruik. Vanaf 1 januari 2020 is ook het particulier gebruik ervan niet langer toegelaten (Koninklijk Besluit van 10 oktober 2010).

Particulieren kunnen hun afgedankte ionisatierookmelders gratis deponeren in een containerpark. Hiertoe publiceerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 29 april 2009 zijn besluit met de exacte voorwaarden voor de opslag, het vervoer en de behandeling van deze ionisatierookmelders die in privéwoningen gebruikt werden.

Niet huishoudelijk gebruik

Het verbod op de verkoop en de invoer van ionisatierookmelders is niet van toepassing op de ionisatierookmelders voor niet huishoudelijk gebruik, m.a.w. deze kunnen nog verkocht en gebruikt worden.

De voorwaarden voor de verwijdering van ionisatierookmelders die voor niet huishoudelijk gebruik aangewend werden (opslag en vervoer) zijn vastgelegd in het besluit van 7 december 2015 van het FANC.

Meer informatie :

  • Voor de eigenlijke afvoer kan beroep worden gedaan op Recupel.
  • Voor inlichtingen hierover kan u zich wenden tot de logistieke dienst (Logistics@recupel.be).