Principe van « defence in depth »

Een hoog niveau van nucleaire veiligheid houdt in dat er voldoende preventieve maatregelen worden genomen, om te vermijden dat de bevolking en de omgeving worden blootgesteld aan een onaanvaardbare dosis ioniserende straling.

Om zich te beschermen tegen het mogelijk falen van de uitrusting of menselijke interventies, passen we het principe van “defence in depth” of “gelaagde bescherming” toe.

Het gaat om een hiërarchische installatie van verschillende niveaus van uiteenlopende uitrustingen en procedures om de vermenigvuldiging van voorziene bedrijfsincidenten te voorkomen en om de doeltreffendheid van fysieke barrières tussen een stralingsbron of radioactieve stoffen en werknemers, personen van het publiek en het leefmilieu te behouden, in verschillende bedrijfsomstandigheden en, voor bepaalde barrières, in ongevalsomstandigheden. Dit betekent dat geen enkele unieke maatregel op zich, hoe robuust die ook is, een mogelijk mechanisch of menselijk falen mag compenseren. Bovendien moet elk niveau van bescherming op zich voldoende krachtig zijn om zijn functie uit te voeren.

Dit concept van gelaagde bescherming werd ingevoerd met als doel:

  1. De impact van externe gevaren, inclusief extreme, veroorzaakt door de natuur of door een onopzettelijke menselijke handeling tot een minimum te beperken;
  2. Een abnormale werking of storingen te voorkomen;
  3. Een abnormale werking te beheersen of storingen op te sporen;
  4. Ontwerpongevallen te beheersen;
  5. De modaliteiten van de uitbreiding van het ontwerp te beheersen en vooral de ontwikkeling van ongevallen tot ernstige ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ernstige ongevallen te beperken;
  6. Het beheer van noodsituaties mogelijk te maken.

Het principe van gelaagde bescherming is zowel van toepassing bij het ontwerp als tijdens de uitbating van nucleaire installaties.

Laatst aangepast op: 23/11/2018