Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe verlopen de stress tests ?

Hoe verlopen de stress tests ?

De tests verlopen volgens onderstaande drie niveaus voor wat de kerncentrales betreft.

  1. De exploitanten voeren de stresstests uit en moeten een voortgangs- en een finaal rapport indienen. Daarin beantwoorden ze de vragen gesteld in de stresstest specificaties en geven ze aan hoe de installatie zou reageren in de verschillende situaties, en hoe zij de veiligheid nog verder zouden kunnen verhogen, bovenop hetgeen vandaag al aanwezig is.
  2. De nucleaire veiligheidsautoriteit (FANC + Bel V) beoordeelt deze rapporten op inhoud en uitwerking van de test en evalueert de resultaten. Op basis hiervan stelt het FANC zijn eigen nationaal voortgangs- en finaal rapport op.
  3. Het finale rapport van de veiligheidsautoriteit wordt onderworpen aan een peer review: alle nationale rapporten worden beoordeeld door andere nucleaire veiligheidsautoriteiten binnen de ENSREG, die de 27 onafhankelijke nationale autoriteiten verantwoordelijk voor de nucleaire veiligheid in hun land vertegenwoordigt. Dit leidt tot een verhoging van de betrouwbaarheid van het hele proces. Daarna stelt de Europese Commissie een finaal rapport op.

Voor de andere Belgische nucleaire installaties van klasse I gelden enkel de eerste twee niveaus, vermits deze installaties geen deel uitmaken van de ENSREG specificaties.

Laatst aangepast op: 
19/11/2019