Toepassingen

Radioactieve stoffen worden wereldwijd gebruikt voor industriële, medische, landbouwkundige en onderzoekstoepassingen.

Medische toepassingen

In de geneeskunde wordt radioactiviteit gebruikt voor het stellen van de diagnose (radiografie, scanner, scintigrafie enz.), voor de sterilisatie van medisch materiaal en voor therapeutische doeleinden, d.i. hoofdzakelijk externe of interne radiotherapie. Medische toepassingen zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van onze blootstelling aan ioniserende straling.

Nucleaire en industriële toepassingen

Een belangrijke industriële toepassing van radioactiviteit is de opwekking van elektriciteit in kerncentrales, met inbegrip van alle fasen van de splijtstofcyclus (erts, verrijking, vervaardiging van splijtstof, afvalbeheer en beheer van gebruikte splijtstof). Verder wordt radioactiviteit ook ingezet in de industriële radiografie en voor de vervaardiging en het gebruik van verschillende meetinstrumenten (voor het meten van dikte, niveau, densiteit enz.).

Landbouwkundige toepassingen

De bestraling van voedingsmiddelen laat toe om micro-organismen te vernietigen (zonder dat de voedingsmiddelen radioactief worden) of om de kiemvorming in plantaardige gewassen zoals aardappelen, uien of look te vertragen. De bestraalde voedingsmiddelen zijn niet radioactief en houden geen gezondheidsrisico in voor de consument.

Onderzoekstoepassingen

Talrijke onderzoeksactiviteiten maken gebruik van radioactieve stoffen (bijv. tracering, datering enz.).

 

Laatst aangepast op: 09/06/2020