Overslaan en naar de inhoud gaan

Bemonstering en uitvoeren

Bemonstering en uitvoeren

De monsternamecampagnes en metingen op het terrein vormen de echte hoeksteen van het radiologisch toezicht op het grondgebied.

Ze maken het mogelijk het radiologische profiel van het Belgische grondgebied te verfijnen en moeten het mogelijk maken heel precies de natuurlijke en kunstmatige radioactiviteitsniveaus in het leefmilieu te evalueren, alsook de stralingsdoses waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Ze richten zich derhalve systematisch op de belangrijkste compartimenten van het leefmilieu en de belangrijkste componenten van de voedselketen die kunnen worden besmet en waaraan de bevolking kan worden blootgesteld: de lucht, atmosferische stofdeeltjes, regenwater, water en sedimenten uit zee en rivieren, drinkwater, de bodem, fauna en flora, melk, vlees, vis, groenten enz.

De monsters worden in opdracht van het  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) genomen door gespecialiseerde teams. Ze worden vervolgens geanalyseerd in laboratoria om heel nauwkeurig de aard en het niveau van de radioactiviteit te bepalen die ze bevatten. Vervolgens centraliseert, analyseert en interpreteert het Agentschap de verkregen resultaten.

Het programma voor radiologisch toezicht op het grondgebied berust momenteel op meer dan 4660 jaarlijkse monsternemingen, die het voorwerp zijn van bijna 28 000 analyses van alfa-, bèta-, en gammaradioactiviteit.

 

Laatst aangepast op: 
30/06/2020