Overslaan en naar de inhoud gaan

Belgoprocess

Belgoprocess

Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een wijziging en uitbreiding van de huidige ontmantelingsvergunning aangevraagd voor hun site 2 in Mol. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

Hierin vraagt Belgoprocess om de huidige ontmantelingsvergunning uit te breiden voor een aantal installaties die in de komende jaren ontmanteld zullen worden.

Het FANC verklaarde de aanvraag volledig en stelde vast dat de beoogde activiteiten geen risico's met zich meebrengen voor de omwonenden en voor het leefmilieu. Op 3 oktober 2019 gaf de Wetenschappelijke Raad van het FANC een gunstig voorlopig voorafgaand advies. De aanvraag is vervolgens overgemaakt aan de gemeentes die binnen een straal van vijf kilometer rond de site liggen, nl. Dessel, Mol, Geel, Retie en Balen, voor het verkrijgen van een advies en het uitvoeren van een openbaar onderzoek. Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Na afloop brengen de colleges van burgemeester en schepenen hun advies uit. Na ontvangst van het advies van de gemeentes, wordt tevens het advies van de provincie Antwerpen gevraagd.