Negende vergadering van de verdragsluitende partijen

De achtste en negende plenaire vergadering van de verdragsluitende partijen bij het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (CNS) werd van 20 tot 31 maart op de zetel van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) te Wenen gehouden.

Met deze vergadering van de 91 verdragsluitende partijen werd de achtste en negende onderzoekscyclus van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid afgesloten. De achtste vergadering van de verdragsluitende partijen, oorspronkelijk gepland voor maart 2020, werd geannuleerd vanwege de coronacrisis en gecombineerd met de negende vergadering.

Het Belgisch nationaal verslag, opgesteld door het FANC met de medewerking van Bel V en ENGIE Electrabel  werd op 4 augustus bij het IAEA ingediend. Na de analyse van dit verslag door de andere verdragsluitende partijen werden een aantal schriftelijke vragen gesteld. Het FANC coördineerde het antwoordproces en heeft de antwoorden in februari 2023 aan het IAEA overgemaakt.

In de eerste week van de plenaire vergadering van de verdragsluitende partijen heeft de Belgische delegatie, bestaande uit deskundigen van het FANC, Bel V en ENGIE Electrabel, een uiteenzetting gegeven over de Belgische situatie m.b.t. de nucleaire veiligheid van de voornaamste nucleaire installaties, alsook over de ontwikkelingen in de afgelopen 6 jaar. Na deze presentatie heeft de delegatie geantwoord op de mondelinge vragen die werden gesteld door de verdragsluitende partijen die de Belgische presentatie hadden bijgewoond.

De onderzoeksgroep heeft een verslag over de Belgische situatie uitgewerkt. Er werd nadrukkelijk gewezen op de verschillende verbeteringen, zowel op reglementair vlak als op operationeel vlak, die de afgelopen jaren werden uitgevoerd.

Volgens dit verslag werd er op de volgende domeinen goed gescoord:

 • Aanpassingen van het regelgevend kader en meer bepaald de mogelijkheid dat het FANC bindende regelgeving kan uitvaardigen.
 • Het volledig afwerken van het post-Fukushima Stress Test actieplan, zoals o.a. de gefilterde ventilatiesystemen en de bescherming tegen ongevallen van externe oorsprong .
 • Het gebruik van een tool voor observaties inzake veiligheidscultuur bij de exploitanten van nucleaire installaties.
 • Het gebruik van een full-size oefeninstallatie voor specifieke werken en human performance tools
 • Het invoeren van standaard condities die deel uitmaken van toekomstige ontmantelingsvergunningen

Enkele uitdagingen voor de toekomst, die reeds als zodanig in de Belgische presentatie werden geïdentificeerd, werden door de vakgenoten onderstreept:

 • Het uitvoeren van een seismische PSA-studie, onder voorbehoud van een levensduurverlenging van één of meerdere centrales;
 • Aanpassen van het mechanisme voor financiering van het FANC, naar aanleiding van de toekomstige ontmanteling van de kerncentrales;
 • Het verder voorbereiden van de uitbater en de regulator voor de finale stopzetting en ontmanteling van de kernreactoren, rekening houdend met een mogelijke beslissing to levensduurverlenging.

De tweede week van de plenaire vergadering werd gewijd aan de bespreking en bundeling van de belangrijke punten die tijdens het onderzoeksproces geïdentificeerd werden en die tot het eindverslag van de vergadering hebben geleid. Uit het peer review-proces zijn enkele gemeenschappelijke thema's naar voren gekomen, die in de volgende onderzoekscyclus verder zullen worden uitgewerkt:

 • Het beheer van buitengewone omstandigheden (hier wordt vnl. verwezen naa de situatie in Ukraine) die mogelijks een impact hebben op de veilige uitbating van nucleaire installaties;
 • Versterken van de capaciteit van de regulator om toekomstige noden en nieuwe technologieën aan te pakken;
 • Verder uitwerken en versterken van internationale samenwerking;
 • Bevorderen van internationale peer reviews;
 • Mogelijk impact van klimaatwijzigingen op de veilige uitbating van nucleaire installaties
 • Verouderingsbeheer.

België heeft dus voldaan aan zijn verplichtingen voor de 8ste en 9de onderzoekscyclus. De 10de  toetsingsvergadering is gepland voor 13-24 april 2026.

Meer informatie

 

 

Laatst aangepast op: 14/05/2023