Overdracht vergunning NTP Europe naar NIRAS

In Fleurus produceerde de onderneming NTP Europe gedurende enkele jaren radioactieve industriële bronnen, onder andere bestemd voor industriële gammagrafie. In 2016 besliste het FANC dat NTP Europe alle productieprocessen in Fleurus moest stopzetten, omdat het bedrijf verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleefde. Op 1 juli 2021 droeg het FANC de vergunning voor de inrichting over aan NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen. NIRAS kan de site waarop de inrichting was gevestigd nu saneren.

Historiek

2012

De onderneming Best Medical Belgium SA, gevestigd in Fleurus, wordt failliet verklaard. Daarop krijgt NIRAS de opdracht om een groot deel van de site te ontmantelen.

2013

Het gedeelte van het bedrijf dat zich toespitste op industriële toepassingen (gammagrafie) wordt overgenomen door NTP Europe, een dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse NTP Radioisotopes.

2016

Na meerdere waarschuwingen in verband met de veiligheidscultuur bij NTP Europe, beslist het FANC in 2016 dat NTP Europe alle productieprocessen op de site moet stopzetten.

2017

NTP Europe krijgt van het FANC de kans om alle processen die betrekking hebben op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming te verbeteren en de productie daarna eventueel opnieuw op te starten.

Op 31 augustus 2017 gaat de vestiging in Fleurus echter in vereffening. De gebouwen van NTP Europe worden onder curatele gesteld en in de daaropvolgende jaren lost de vereffenaar de nog openstaande schulden van het bedrijf af.

2021

De vereffening heeft de site klaargemaakt voor sanering in het tweede kwartaal van 2021. Op 1 juli 2021 wordt de vergunning van NTP Europe ingetrokken en overgedragen aan NIRAS. Vanaf dan kan NIRAS de sanering van de site voltooien.

 

Laatst aangepast op: 01/07/2021