Internationale werkgroep ‘Insider Threat Mitigation’

In 2019 organiseerden de National Nuclear Security Administration (NNSA - USA) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een driedaags symposium in Brussel waaraan meer dan 200 internationale deskundigen uit 50 verschillende landen hebben deelgenomen om hun ervaringen en beste praktijken uit te wisselen over de bestrijding van interne dreigingen (Insider Threat Mitigation).

Tijdens de Internationale Conferentie over nucleaire beveiliging (ICONS 2020), die van 10 tot 14 februari 2020 door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) in Wenen werd georganiseerd, hebben het FANC en zijn Amerikaanse tegenhanger, de NNSA, gezamenlijk een nevenevenement georganiseerd, "Got Insiders in Nuclear Security" en officieel het startschot gegeven voor de oprichting van een internationale werkgroep.

Het is de bedoeling dat een twaalftal lidstaten op regelmatige basis samenkomen om een gerichte strategie te ontwikkelen rond de bestrijding van Insider Threats bij nucleaire en radiologische installaties. Die groep zal zich op een aantal specifieke thema’s focussen en zal op regelmatige basis ook internationale workshops organiseren.

Naast het Belgisch-Amerikaanse co-voorzitterschap bestaat de groep uit een Steering Committee met vertegenwoordigers uit tien Lidstaten. Sinds het symposium van 2019 worden twee activiteiten beschouwd als transversaal voor de werkgroep: het ontwikkelen en implementeren van een internationaal lexicon met een gestandaardiseerde terminologie en het bepalen van een globale sensibiliseringsstrategie om andere lidstaten en internationale organisaties ervan te overtuigen zich bij de werkgroep aan te sluiten.

Deze werkgroep plant diverse activiteiten en evenementen om informatie en de beste praktijken uit te wisselen over diverse onderwerpen, zoals nationaal beleid en regelgevingskaders, betrouwbaarheid, cybersecurity, fysieke beveiliging en de beveiligingscultuur. België is van plan om in 2021 een internationale opleiding te organiseren over de preventie- en beschermingsmaatregelen tegen de dreiging van ‘insider threats’.

Meer informatie:

Wat is een insider threat of een interne dreiging?

Een ‘insider threat’ is het risico dat iemand binnen een organisatie zijn geautoriseerde toegang zou gebruiken om schade aan te richten aan de eigen organisatie. Dat kan zowel diefstal van bedrijfseigen informatie en technologie als schade aan bedrijfsfaciliteiten, systemen of apparatuur inhouden. Het kan ook gaan over het feitelijk of potentieel in gevaar brengen van werknemers, of andere handelingen die er kunnen toe leiden dat de normale activiteiten/taken van de organisatie in het gedrang komen.

 

Laatst aangepast op: 05/03/2021