Nucleaire beveiliging

Definitie

Nucleaire beveiliging omvat alle technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen om diefstal, sabotage, toegang door niet gemachtigde personen, verduistering en elke kwaadwillige handeling te detecteren en te voorkomen. Deze handelingen kunnen zowel op radioactieve stoffen gericht zijn als op de ermee verbonden infrastructuren en het vervoer ervan.

Het doel van de nucleaire beveiliging bestaat er dus in de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen elk radiologisch risico dat resulteert uit bv. de verspreiding van kernmateriaal door sabotage of een terroristische aanslag gericht tegen een nucleaire installatie. De bescherming van gevoelige informatie over kernmateriaal, nucleaire installaties en transporten van radioactieve stoffen, behoort eveneens tot het domein van de nucleaire beveiliging.

 

Laatst aangepast op: 10/02/2022