Overslaan en naar de inhoud gaan

Definitieve stopzetting en ontmanteling

Definitieve stopzetting en ontmanteling

De uitbating van elke nucleaire inrichting zal op een zeker moment worden stopgezet, waarna deze inrichting op een veilige manier ontmanteld zal moeten worden.

Deze activiteiten omvatten zowel het beheer en de afvoer van de aanwezige radioactieve stoffen en het afval, als de ontsmetting, de afbraak en de verwijdering van radioactieve componenten en structuren. Het doel van de ontmanteling is om het radiologisch risico te elimineren en om de installatie in een duurzame eindconfiguratie te brengen waardoor de reglementaire controle die van toepassing is op de inrichting kan worden opgeheven.

Bevoegde overheden in België

In België wordt het toezicht op de stralingsbescherming, de nucleaire veiligheid en beveiliging van de inrichtingen van klasse I, ook bij de ontmantelingsprojecten, toevertrouwd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), dat zich hiervoor door zijn technisch filiaal Bel V laat bijstaan.

Het toezicht op het beheer van het radioactief afval werd toevertrouwd aan de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS), die daarvoor bepaalde bevoegdheden heeft bij de ontmanteling van nucleaire inrichtingen. NIRAS verzamelt informatie over de ontmantelingsprogramma’s van Belgische nucleaire installaties en waakt over de financiële en technische haalbaarheid ervan. Alle kosten van een ontmantelingsproject worden integraal gedragen door de exploitant, die hiervoor de nodige middelen moet voorzien.

Meer weten: