Overslaan en naar de inhoud gaan

Actualisering van het noodplan

Actualisering van het noodplan

Er zijn vele actualisaties doorgevoerd in het nucleair en radiologisch noodplan. De voornaamste zijn:

De rol van de lokale actoren (burgemeester en gouverneur): onder bepaalde voorwaarden kunnen zij zelf de eerste maatregelen nemen die nodig zijn om de bevolking en het leefmilieu te beschermen.

  • De indeling van een noodsituatie in drie fasen: noodsituatie, overgangsfase en nazorgfase. Dit geeft een beter overzicht in het verloop van de noodsituatie en de daaraan gekoppelde opdrachten van de verschillende betrokken diensten. Dit maakt een geharmoniseerde aanpak van de situatie mogelijk, de werkzaamheden en de beslissingen van de verschillende diensten zullen immers beter op elkaar worden afgestemd.
  • Harmonisatie van het toepassingsgebied van het noodplan naar alle Belgische installaties van Klasse I en alle buitenlandse installaties op minder dan 100 km van de grens.
  • Voor elke nucleaire site worden beschermingsmaatregelen voorbereid. Het geactualiseerde noodplan introduceert het concept voorbereidingszones, waarbinnen verder noodplanningszones en uitbreidingszones worden bepaald.
  • Verder operationaliseren van de afspraken met de buurlanden op basis van contacten tussen homologe organisaties.

Meer weten :

 

 

Laatst aangepast op: 
19/11/2019