Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

Stap 1: Aanstelling van een veiligheidsofficier

Aanvragen voor het verkrijgen van een veiligheidsattest of een toegangsvergunning kunnen enkel worden ingediend door een veiligheidsofficier. Voordat u aanvragen kunt indienen bij het FANC, dient uw organisatie of bedrijf dus te beschikken over een veiligheidsofficier of de procedure voor het aanstellen van een veiligheidsofficier te hebben opgestart. Daarnaast dient uw organisatie of bedrijf ook te beschikken over een veiligheidsmachtiging op rechtspersoon.

De aanstelling van een veiligheidsofficier gebeurt door de NVO:

Nationale Veiligheidsoverheid
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Telefoon: 02 501 45 42
E-mail : NVO-ANS@diplobel.fed.be
Website : www.nvoans.be

Pas wanneer de NVO u meedeelt dat de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging op rechtspersoon zich in fase 2 bevindt en dat uw aanvraag tot aanstelling van een veiligheidsofficier ontvankelijk is, kunt u uw aanvragen voor veiligheidsattesten en toegangsvergunningen indienen bij het FANC.

Stap 2: Aanvraag indienen

Nadat de NVO u meegedeeld heeft dat de aanvraagprocedure zich in fase 2 bevindt, kan de veiligheidsofficier van uw organisatie/bedrijf een aanvraag voor een veiligheidsattest of toegangsvergunning indienen bij het FANC via het e-mailadres screening@fanc.fgov.be.

Voordat u uw eerste aanvraag indient, moet u de bedrijfsfiche invullen en doorsturen naar screening@fanc.fgov.be.

Voor een aanvraag dient u de volgende documenten te gebruiken:

De originele (papieren) formulieren en documenten dient u op te sturen naar het FANC.

Let op! Veiligheidsattesten zijn vanaf 28/06/2018 betalend. De wetgeving voorziet een forfaitaire retributie van 50€ voor het afleveren van een veiligheidsattest door het Federaal Agentschap van Nucleaire Controle.

Wanneer de aanvraag in behandeling is, zal u een factuur ontvangen per dossier. Het veiligheidsattest zal pas kunnen afgeleverd worden wanneer de betaling van deze factuur ontvangen werd.

Stap 3: Wachten op antwoord

Het FANC zal uw aanvraag onderzoeken en u zo snel mogelijk een antwoord bezorgen per mail. Indien de aanvraag geweigerd wordt, zal het FANC uw organisatie/bedrijf op de hoogte brengen en de betrokken persoon een aangetekende brief sturen met de motivering van de weigering en met uitleg over de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf (toegangsvergunning), of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
19/11/2019