NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Vierde verslag van de vergadering van de verdragsluitende partijen

Vierde verslag van de vergadering van de verdragsluitende partijen (April 2008)


Met dit vierde verslag (enkel beschikbaar in het Engels) pdf wordt voldaan aan het engagement dat België heeft genomen als verdragsluitende partij van het Verdrag over de Nucleaire Veiligheid (NSC – Nuclear Safety Convention) dat in 1996 in werking is getreden. Dit werd opgesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in samenwerking met de Associatie Vinçotte Nucleair (AVN),  Electrabel en Tractebel.

Het hoofddoel van het verdrag is om op wereldschaal een hoog niveau van veiligheid van de nucleaire installaties te bekomen en te behouden. Het verdrag verplicht de verdragsluitende partijen om de beginselen van de verschillende artikels toe te passen. Deze omvatten alle relevante materies voor de oprichting van een volwaardig nationaal systeem dat geschikt is om een hoog niveau van veiligheid te garanderen.

In het Nationaal Verslag, dat om de drie jaar wordt opgesteld, wordt uiteengezet hoe de NSC-principes worden toegepast. Dit verslag wordt bijgevolg ook om de drie jaar aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van de praktijken, de wijzigingen aan installaties of de wetgeving, alsook aan elke andere relevante gebeurtenis. De voorgaande nationale verslagen dateren respectievelijk van september 1998, 2001 en 2004.

Bij de vergaderingen van de verdragsluitende partijen van het NSC wordt elk nationaal verslag onderworpen aan een peer review waarbij de inhoud kritisch wordt onderzocht, de gestelde vragen worden beantwoord en, indien nodig, aanbevelingen worden geformuleerd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen sinds de vorige peer review.

De volgende vergadering van de verdragsluitende partijen wordt georganiseerd van 14 tot 25 april 2008 op het IAAE te Wenen.

In het kader van de algemene beschermingsmaatregelen die tengevolge van 11 september 2001 werden genomen, is bijlage 1 van de publieke versie van het nationaal verslag niet toegankelijk omwille van het feit dat ze plannen en foto's van installaties bevat.

Andere informatiebron - IAAE

 


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen