NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Publicaties - Verslagen

Jaarverslagen van het FANC


Een terugblik op de activiteiten van het Agentschap tijdens het voorbije jaar. Verslag samengesteld ter informatie van de parlementsleden en van de bevolking.

Jaarverslag van Bel V

Radioactieve lozingen van de nucleaire inrichtingen van klasse I

Verslagen van het radiologisch toezicht in België


Deze verslagen geven een synthetische voorstelling van de resultaten die bekomen werden in het kader van het radiologisch toezicht op het grondgebied.

Nationale verslagen


België is verdragsluitende partij inzake de twee internationale verdragen met betrekking tot de nucleaire veiligheid. In dit verband bereidt het nationale verslagen voor waarin wordt toegelicht hoe de diverse bepalingen van de verdragen in uitvoering worden gebracht. Deze rapporten die in het Engels worden opgesteld, worden bestudeerd tijdens de vergaderingen van de verdragsluitende partijen die elke drie jaar plaastvinden.

*Verdrag over de nucleaire veiligheid

* Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval

European Pilot Group

Frans-Belgische samenwerking op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

This document has been developed within the general framework of the Franco-Belgian collaboration in the field of nuclear safety and radiological protection. Its purpose is to describe, in the context of geological repositories for radioactive waste, the concepts of safety functions, safety principles and radiological protection principles, and to develop a framework for the judgement of the acceptability of safety cases by regulatory authorities and decision-makersLaatste update
04/07/2017 - 14:36


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen