NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Interventionele beeldvorming

Index

Ronde Tafel


Het FANC organiseerde een Ronde Tafel

"De geneesheer-specialist en het gebruik van hoge dosis röntgenstraling"

op 1 oktober 2011 voor alle betrokken stakeholders.

Klik hier voor presentaties van deze Ronde Tafel.

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroepen van deze Ronde Tafel

Working group First meeting Second meeting
WG I : Education & Awareness 29/11/2011
Report
Annex
18/01/2012
Report
WG II : Radiation protection of the worker 30/11/2011
Report
Annex
 
WG III : Radiation protection of the patiënt 07/12/2012
Report
Annex
01/02/2012
Report

White Paper on the use of fluoroscopy outside the imaging department pdf

Good practice


Bij het gebruik van röntgenstraling voor diagnostische of interventionele toepassingen dient u ervoor te zorgen dat de stralingsbelasting voor uzelf, uw collega en uw patiënt zo laag als redelijkerwijze mogelijk blijft (ALARA-principe).

Volgende items bevatten informatie voor een goede praktijk in de interventionele toepassingen:

 Terug naar boven

Patiëntendosimetrie


Alle toegediende doses dienen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te zijn in relatie met de gewenste diagnostische informatie dat men wil bekomen (ALARA principe).

De meest gepaste diagnostische referentieniveaus dienen gebruikt te worden in het kader van kwaliteitsbewaking. Teneinde een vergelijking toe te laten met deze diagnostische referentieniveaus, is de exploitant ertoe gehouden om de gemiddelde patiëntdosis te bepalen.

De richtlijnen van het FANC in verband met de patiëntendosimetrie in het algemeen, en in het bijzonder wat betreft de frequentie, de procedures en de types van onderzoek waarvoor regelmatig dosisstudies uitgevoerd moeten worden, zijn beschreven op de webpagina patiëntendosimetrie.

 Terug naar bovenLaatste update
04/05/2016 - 09:28


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen