NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Profiel invoer

Index

Formulieren

Aanvraagformulieren voor registratie en vergunningen doc

Meldings- en rapporteringsformulieren xls

 Terug naar boven

Rondschrijven betreffende de nieuwe regeling voor invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen

Inleiding


De Europese richtlijn “2006/117/Euratom betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof” werd op 5 december 2006 gepubliceerd in het Europese publicatieblad, met de verplichting tot omzetting in de nationale reglementering voor 25 december 2008. Deze richtlijn vervangt de richtlijn 92/3/Euratom die in de Belgische regelgeving werd omgezet in hoofdstuk IV van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende, algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) dat handelt over invoer, uitvoer, doorvoer en distributie van radioactieve stoffen.
Van de verplichting tot omzetting van de nieuwe richtlijn en dus het wijzigen van hoofdstuk IV werd gebruik gemaakt om ook de regels betreffende de invoer, doorvoer en uitvoer van andere radioactieve stoffen te herzien.

Het nieuwe Koninklijke besluit (KB) van 24 maart 2009 werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 17 april 2009 en treedt 10 dagen later, op 27 april 2009, in werking.
Dit nieuwe KB maakt geen integraal deel meer uit van het ARBIS, maar is er toch nauw mee verbonden. U kan de tekst van dit nieuwe KB terugvinden in de juridische databank JURION  op de website van het FANC. (www.jurion.fanc.fgov.be)
Dit rondschrijven heeft als doel de nieuwe bepalingen en de toepassingsmodaliteiten voor wat betreft de invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen toe te lichten.

Het algemene principe is dat de invoer enkel mag gebeuren door een geregistreerde invoerder, tenzij hij hiervan werd vrijgesteld, en dat voor een aantal categorieën van invoer een voorafgaandelijke vergunning vereist is. Van de gerealiseerde invoeren moet het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) achteraf ingelicht worden (meldings- of rapporteringsplicht). Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande reglementeringen, o.a. de Europese Verordening 1493/93  betreffende de overbrenging van radioactieve stoffen tussen lidstaten.
Hoofdstuk VII van het ARBIS betreffende het vervoer van radioactieve stoffen blijft van toepassing.

Volledige tekst "Nieuwe regeling voor invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen. Het Koninklijk besluit van 24 maart 2009." pdf

 Terug naar boven

Presentaties informatievergadering van 16/12/2008: betreffende de nieuwe regels voor invoer, doorvoer en uitvoer van radioactieve stoffen ppt

 Terug naar boven


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen