NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Inleiding

De nucleaire sector is een sterk beveiligde sector. Mensen die toegang moeten krijgen tot gevoelige informative, radioactief materiaal of bepaalde zones van een nucleaire inrichting, worden vooraf gescreend. Deze screening is noodzakelijk om te bepalen of de persoon wel betrouwbaar is en geen risico vormt voor de beveiliging van de nucleaire sector. De betrouwbaarheid van personen wordt gecontroleerd aan de hand van veiligheidsmachtigingen, attesten en toegangsvergunningen.

Deze controle gebeurt door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is de overheidsinstelling die toeziet op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling. Onderdeel van deze beschermingsopdracht is het toezicht op de nucleaire beveiliging. Daarom is het FANC ook bevoegd voor de afgifte van veiligheidsattesten en toegangsvergunningen en voor de erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtigingen.

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is een organisatie die samengesteld is uit vertegenwoordigers van verschillende federale overheden en die bevoegd is voor de afgifte of intrekking van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De NVO is bovendien ook verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de beveiliging van de geclassificeerde informatie in België.


Download hier de informatiebrochure 'Trustworthiness' over de betrouwbaarheidsverificatie van personen werkzaam in de nucleaire sector:


Informatiebrochure TrustworthinessLaatste update
04/12/2015 - 15:05


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen