NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Nieuwsbrieven van het FANC

Nieuwsbrief nr.3 (HTML)

newsletter03

Inhoud :

 • FANC jaarverslag 2009
 • Witboek attendeert op risico's tritium voor mens en leefmilieu
 • Veiligheidsaudit bij Belgoprocess
 • Rapport van de OSART-missie in de kerncentrale Doel
 • FANC onderzoekt voedselketen op radioactiviteit
 • Nieuw departementshoofd Gezondheid & Leefmilieu : Patrick Van der Donckt
 
Publicatiedatum : 28/07/2010
Aantal bladzijden : 5

Nieuwsbrief nr.2 (HTML)

newsletter02NL

Inhoud :

 • Akkoord met beroepsverenigingen over betere bescherming tandartspatiënt tegen röntgenstralig
 • FANC analyses bevestigen : geen radiologisch risico in Ukkel, mogelijk wel klassiek toxisch risiso
 • Wijziging binnen Departement Gezondheid en Leefmilieu
 • FANC en Bel V publiceren technische nota verlenging levensduur kerncentrales
 • Opleiding en examens veiligheidsadviseur klasse 7 van start
 • Radoncampagne trekt veel belangstelling
 • Ontwerp Koninklijk Besluit legt verplichtingen op aan weesbrongevoelige inrichtingen
 • Start vergunningsaanvraag kerncentrale Borssele-2
 
Publicatiedatum : 27/10/2009
Aantal bladzijden : 4

Nieuwsbrief nr.1 (HTML)

FANC Nieuwsbrief

Inhoud :

 • Jaarverslag 2008
 • Handleiding Jurion
 • Sterke respons op de radoncampagne
 • Toetsingsvergadering van het GV
 • Herstart laboratorium voor Standaard Dosimetrie
 • FANC stelt uitstoot radioactief Xenon vast bij NORDION in Fleurus
 
Publicatiedatum : 09/07/2009
Aantal bladzijden : 2


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen