NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

INES (International Nuclear Event Scale)

Index

Om nucleaire incidenten en ongevallen beter te situeren


INES (International Nuclear Event Scale) is een schaal die toelaat de ernst van een gebeurtenis waarbij bronnen van ioniserende stralen betrokken zijn, gemakkelijker te situeren.

Alle gebeurtenissen waarbij bronnen van ioniserende straling betrokken zijn en die een impact hebben of kunnen hebben op de veiligheid van mens en milieu kunnen op de INES schaal geklasseerd worden volgens 7 niveaus (van 1 tot 7).  Dit behelst een zeer breed spectrum van gebeurtenissen, gaande van verlies of diefstal van een radioactieve bron tot een ernstig ongeval in een kerncentrale.

De INES-schaal, initieel ontworpen voor de grote nucleaire installaties, werd grondig herzien in 2008-2009 en omvat nu eveneens de kleinere nucleaire installaties alsook de industriële activiteiten met radioactieve bronnen en transport.

 Terug naar boven

Om U een idee te vormen over de ernst van een nucleaire gebeurtenis


De gebeurtenissen met de hoogste impact (niveau 4 tot 7) worden ongevallen genoemd. De gebeurtenissen op niveau 1 tot 3 worden incidenten genoemd terwijl de gebeurtenissen die weinig belang hebben op het vlak van de nucleaire veiligheid op niveau 0 geklasseerd worden. De gebeurtenissen die niets te maken hebben met nucleaire veiligheid worden buiten schaal geklasseerd.  Zo zal bvb. het feit dat een werknemer van de kerncentrale onwel geworden is en afgevoerd wordt met de ziekenwagen buiten schaal geklasseerd worden.

Om een nucleaire gebeurtenis in te delen op een bepaald niveau, houden de experten rekening met drie basiscriteria :

  • Criterium 1 : Gevolgen voor mens en milieu. Dit criterium wordt verdeeld in 2 subcriteria:
    • Lozingen naar het milieu : afhankelijk van de hoeveelheid radioactieve stoffen die geloosd werden, geeft dit aanleiding tot niveaus gelegen tussen 4 en 7
    • Blootstelling van personen : afhankelijk van de dosis die opgelopen werd door één of meerdere personen en afhankelijk van het aantal personen, geeft dit aanleiding tot niveaus tussen 1 en 5
  • Criterium 2 : Gevolgen voor de installatie. Het betreft hier gebeurtenissen waar er bvb. schade is ontstaan aan de installaties of waar er binnen de installatie gevolgen mogelijk zijn voor de werknemers, maar waar de gevolgen buiten de site verwaarloosbaar zijn.  Deze gebeurtenissen geven aanleiding tot niveaus gelegen tussen 2 en 5.
  • Criterium 3 : Vermindering van de Defense in Depth* : de gebeurtenissen die een vermindering van de 'Defense in Depth' met zich meebrengen, worden ingeschaald in de niveaus tussen 1 en 3.  Dit criterium is niet enkel van toepassing op de nucleaire installaties, maar is eveneens van toepassing op het gebruik van radioactieve bronnen alsook voor het transport van radioactief materiaal.

Om u een idee te vormen van de ernst van een nucleaire gebeurtenis, kan u op de verschillende trappen van de onderstaande pyramide klikken.

 Terug naar boven

Om u te informeren volgens strikte regels


De INES-schaal wordt al sinds meer dan 20 jaar in de wereld gebruikt.  Ook België gebruikt de INES-schaal al ruim 20 jaar.  In het begin was dit geregeld via een conventie tussen de expoitanten van de kerncentrales, de erkende instellingen en de toenmalige toezichthoudende overheid.  Deze conventie werd na enkele jaren uitgebreid tot alle grote nucleaire installaties.  Sinds april 2010 is een gelijkaardige conventie eveneens van toepassing op de installaties van klasse IIA. Deze conventie regelt op een formele manier hoe gebeurtenissen moeten gemeld worden en hoe INES gebruikt wordt en is ondertekend door de overheid bevoegd voor nucleaire veiligheid (FANC), de exploitanten van deze inrichtingen en de controle organismes.  In België worden alle gebeurtenissen die een niveau van 1 of hoger krijgen, gecommuniceerd op de website van het FANC.  Voor de andere industriële exploitanten zal het FANC het INES-niveau bepalen. In elk geval beslist FANC, in haar rol van bevoegde overheid, over het niveau.

Voor de gebeurtenissen die op niveau 2 of hoger geklasseerd worden, dient de exploitant eveneens een persmededeling te publiceren en zal het FANC, in het kader van haar internationale verplichtingen, het IAEA informeren.

Link naar gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden

 Terug naar boven

Klasse I : inlichtingen


De classificatie van nucleaire gebeurtenissen volgens de INES-schaal is ook van toepassing op de inrichtingen van klasse I en op de transporten van radioactieve stoffen van of naar deze inrichtingen. De inrichtingen van klasse I in België zijn de volgende :

Inrichtingen Beschrijving Meer informatie
KCD, Doel Kerncentrale Doel
Nucleaire electriciteitsproductie met 4 eenheden : Doel 1, Doel 2, Doel 3, en Doel 4.

www.electrabel.be

ZPNT, Tihange Zone Production nucléaire Tihange.
Production d'électricité nucléaire avec 3 unités : Tihange 1, Tihange 2 et Tihange 3.
www.electrabel.be
SCK-CEN, Mol Studiecentrum voor Kernenergie - Centre d'étude de l'Energie nucléaire.
Onderzoekscentrum met 3 reactoren (BR1, BR2, VENUS)
www.sckcen.be
IRMM, Geel Institute for Reference Materials and Measurements.
Centre de recherche de la Commission européenne
www.irmm.jrc.be
BP, Dessel Belgoprocess.
Behandeling en opslag van radioactief afval
www.belgoprocess.be
BN, Dessel Belgonucléaire.
Productie kernbrandstof (MOX)
www.belgonucleaire.be
FBFC, Dessel Franco-Belge de Fabrication de Combustibles
Productie kernbrandstof
www.framatome-anp.com/index.html
IRE, Fleurus Institut des Radio Elements.
Production d'isotopes, principalement pour des applications médicales.
www.ire.eu

THETIS, Gent

Onderzoeksreactor van de Universiteit Gent

www.ugent.be

 Terug naar boven

Meer informatie ?


INES Scale User's Manual pdf

Contact : meldpunt@fanc.fgov.be

Voor meer informatie, surf naar de website van het IAEA : www.iaea.org of klik om de pdf formaat te downloaden

* Defense in depth is het geheel van veiligheidssystemen, controles en procedures geaxeerd op opeenvolgende barrières welke de verspreiding van radioactieve stoffen verhinderen. Zij bestaat uit verschillende onafhankelijke beschermingsniveaus : het falen van één niveau veroorzaakt geen fysische gevolgen want het bovenliggende niveau beperkt het falen van het onderliggende niveau.

 Terug naar bovenLaatste update
22/10/2012 - 08:49


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen