NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Industriële inrichtingen klasse 1

De inrichtingen waar gebruik wordt gemaakt van ioniserende stralingsbronnen, worden ingedeeld overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (algemeen reglement).

Krachtens artikel 5 van het algemeen reglement moeten de inrichtingen van klasse I een oprichtings- en exploitatievergunning hebben die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werd afgeleverd en door de Koning werd ondertekend.

Artikel 6 beschrijft de te volgen procedure en de informatie die de exploitant aan het FANC moet verstrekken om een oprichtings- en exploitatievergunning te verkrijgen.

Overeenkomstig artikel 12 van het algemeen reglement moet elk volgend ontwerp tot wijziging eveneens het voorwerp uitmaken van een aangifte bij het FANC.

Elke inrichting van klasse I is verplicht om zijn eigen dienst voor fysische controle te organiseren die geleid wordt door een erkend deskundige klasse I. In pdf bijlage I vindt u de lijst met erkende deskundigen klasse I en II en in bijlage 2 vindt u de vereiste competenties om aanspraak te kunnen maken op een kwalificatie van deskundige klasse I.

Via deze link vindt u tal van informatie m.b.t. de inrichtingen van klasse I in België.

Elke inrichting van klasse I moet het radioactief afval dat door zijn exploitatie voortgebracht werd, beheren. NIRAS is de organisatie die gecontacteerd moet worden om het beheer van het radioactief afval te verzekeren.

Via de volgende links krijgt u meer informatie over het vervoer van radioactieve bronnen en het Telerad-net waardoor het FANC het radioactiviteitsniveau overal in België rechtstreeks kan opvolgen.

Alle informatie m.b.t. de wet- en de regelgeving die in België van toepassing is op de nucleaire sector wordt in JURION vermeld.


Documenten


Laatste update
22/09/2015 - 15:17


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen